Müxtəlif dillərdə “Bir-birinizi sevin” ifadəsi

left
right
Öz həyatını İsaya ver
 • Dirilməyə inanmaq asandırmı?
 • Müqəddəs Pavel imanını “görə biləcəyimiz şeylərə əsasnaraq, görünmədiyi şeylərdə əmin omaq” kimi təsfir edir. (Romalılara 8:24-25; 1 Korinflilərə 15:17-20; 2 Korinflilərə 5:6-8; həmçinin də İbranilərə 11 fəsillərini oxuyun). Müqəddəs Pavel nəyi görüb, nəyə inanmışdı? 
 • Mən bağışladım və Rəbb mənə şəfa verdi
 • “O zaman Peter gəlib Isaya dedi:(Ya Rəbb! Qardaşım mənə qarşı neçə dəfə günah işlədərsə, mən onu bağışlamalıyam? Yeddi dəfəmi?)  Isa ona dedi: Sənə deyirəm ki, yeddi dəfə yox, yetmiş kərə yeddi dəfə”. (Mətta 18, 21-22)
 • Sizi sevdiyim kimi, siz də bir birinizi sevin (Yəhya. 13,34)
 • Bu sözlər 2 000 il bundan qabaq deyilmişdi, lakin indiyə kimi bütün dünyada miliionlarla insanlar onları yenidən oxuyub, təkrar edirlər və öz həyatında tətbiq edirlər. Bu sözlər inanılmaz nəticələri verirlər: insanların həyatları dəyişilir, onlar xoşbəxt olurlar və həmçinin başqa insanlara xoşbəxtlik verirlər. Bu sözlərin sirri nədədir?
 • «Я не прогоню того, кто приходит ко Мне» (Ин. 6,37)
 • Сформированные еще в детстве, мои взгляды на церковь не отличались от взглядов каждого советского человека, воспитанного на идеях воинствующего атеизма. Ясно, Бога придумали темные старухи, которым приходилось раз в году плестись в церковь и торчать там целую ночь перед иконами и свечками со своими куличами и крашеными яйцами.
 • Ежи Попелушко
 • Окопы: так называется небольшое селение в северо-восточной Польше, в Белостокском воеводстве. 14 сентября 1947 года здесь родился будущий мученик «страждущей Польши» и новой Европы Станислав Попелушко.
 • Жизнь после смерти может быть только благодаря Христу
 • Проповедь Св. Отца Бенедикта XVI на Мессе об усопших иерархах  
 • Доверие Иисусу не означает слепую наивность
 • Папа римский, Патриарх Кирилл и другие религиозные и общественные деятели обратились с посланием к участникам встречи Тэзе в Берлине  
 • Как праздновали Пасху во времена гонений
 • В Караганде есть монастыри двух разных конгрегаций сестёр-евхаристок. Здесь их называют по цвету облачений – «серые» и «чёрные».
 • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86