Cəmiyyətə qarşı məhəbbət hərəkətin əsasları

Cəmiyyətə qarşı məhəbbət hərəkətin əsasları

“Bir-birinizi sevin” əmri

Sevmək – bu xristianlığın birinci və ən vacib əmridir.

Единство христианства

Иисус молился за нас словами: "да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, – чтобы уверовал мир, что Ты послал Меня" (Ин. 17,21).

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86