Jurnaldan məqalələr

Burada Siz “Bir-birinizi sevin!” jurnaldan bəzi məqaləlləri azərbaycan dilində oxuya bilərsiz. • Allah məni xilas etdi
 • Şərqin dini-fəlsəfi təlimlərə məşqul olan insanlara belə deyilən “çakralar” açılır. Bunlar insanın içində olan enerqetik mərkəzlər, və insan bu mərkəzlər vasitəsi ilə cadugər və axurət hakimmiyəti verən enerjini qəbul edə bilər.

  Beləlilklə insan pisliyin sehrli enerjiləri üçün mediuma çevrilir və onun üçündə belə deyilən “kundalini enerjisi” güclənir.
 • Biz yaradılmışıq, lakin nə üçün?
 • Gündəlik həyatımızda biz özümüzə çoxlu suallar veririk. Onlardan ən vacibi olan – həyatın mənası barədə. Düşünən və azad məxluqlar olaraq, biz əls həyatınıı dərk etmək və hiss etmək üçün, bu suala cavab tapmalıyıq. Mənasız, məqsədsiz və əhəmiyyətsiz həyat – bu qarma-qarışıqlıq, veqetasiya,ağılıq, yükdür. Belə həyət xoşbəxtlik vermir. Beləliklə, həyatın mənası barədə sualına cavab çox vacibdir, çünki bu cavabdan asılıdr - həyatımız nə cür olacaq!

 • Dirilmənin şəhadətləri
 • Məsihin dirilməsi – bu bir faktdır. Bu hadisənin ilk şahidləri Həvərilər idi, lakin bundan başqa, İsa Öz Dirilmənin maddi sübutlarını yerində qoyub, və müəssir elm bu sübutları öyrənə bilər. Bu sübutlar: 1) İsanın işgəncələrə məruz qalaraq eybəcər hala salınmış bütün bədəninin Turin kəfənin üzərində çəkilmış şəkili; 2) Manopello dəsmalında dirilmiş İsanın şəkli.

 • Sevməyi nə cür öyrənmək?
 • Cavan oğlanlarla ilk növbədə qızlar barədə danışmaq istərdik. Biz onlara hörmət edirik (çünki onlar gələcək analardır), onlrı dəyərləndirik, heyran oluruq, onlarla alicənab yolla vəftar edirik, qulluq göstərməyə, lazım gərəksə kömək etməyə çalışırıq, bir sözlə - onları sevirik. Qızı ya sevmək ya da istəmək mümkündür, düzdür? İkisindən biri. Biz – sevirik! Təmiz məhəbbətlə sevirik.     

 • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86