Təmiz ürəklər hərəkatı

Təmiz ürəklər hərəkatı

Mirosław Rucki, kah. M. Piotrowski SChr

Ürəyi təmiz olanlar nə bəxtiyardırlar! Çünki onlar Allahı görəcəklər.  (Mətta 5:8 baxın)

Təmiz ürəklər hərəkətin tarixi

Əvvəlcə bu təşəbbüsün qeyri-rəsmi adı var idi – İctimai Məhəbbət Hərəkəti. Bizim jurnalın tam adı kardinal S. Vışınski tərəfindən təsis etdiyi  hərəkətlə bağlıdır, və jurnalımız o hərəkətə görə 1975-ci ildə yaranmşdır. Bir müddət keçəndən sonra, onun adı Təmiz Ürəklərin İnqilabı oldu, sonradan isə Təmiz Ürəklərin Hərəkəti.    

Şəhadətlər

Tanrı məni balaca yaşımdan Özünə tərəf aparırdı, buna baxmayaraq ki, Russiya o zaman ateistik ölkə idi və qohumlarım Allaha inanmırdılar.

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86